‘Individueel Samenwonen’ – PTT Heerlen

  • 01-render-1a
  • 02-render-2a
  • 03-render-3a
  • 04-render-4a
  • 05-render-5a
  • 06-render-6a
  • 07render-7a
  • 08-render-8b
  • 09-render-9b
‘INDIVIDUEEL SAMENWONEN’ 

Twee trends, die zich duidelijk in onze huidige samenleving en de bebouwde omgeving manifesteren, zijn de steeds groter wordende groep van mensen die als alleenstaanden door het leven gaan en de toenemende leegstand van gebouwen en met name kantoorpanden. De individualisering van de samenleving is op gang gekomen in de tijd van de industrialisatie en is tegenwoordig zo alom aanwezig en zozeer verbonden met de manier waarop mensen leven en oordelen, dat een niet-geïndividualiseerde vorm van bestaan voor de meeste mensen niet eens denkbaar zou zijn. Tot de tweede helft van de zestiger jaren focuste de sociale woningbouw in Nederland zich overwegend op geïsoleerde gezinswoningen, maar vanaf die tijd groeide de interesse in andere huisvestingsmogelijkheden dan gezinshuishoudens en ontstond het streven naar meer gemeenschappelijkheid binnen de woonsituatie en een streven naar integratie. Door deze ontwikkelingen zijn dan ook nieuwe vormen van wonen ontstaan. Zo ontstond eind jaren 60 het initiatief ‘Centraal Wonen’. Door de meer open manier van wonen in het ‘Centraal Wonen’ idee worden gezinnen of alleenstaanden die dreigen te vereenzamen of contacten missen opgenomen in het geheel. Het actief gebruik van de gemeenschappelijke ruimtes speelt daarbij een belangrijke rol.

Read more


Klik op bovenstaande afbeelding om de volledige ‘Individueel Samenwonen’ PDF poster te openen